Søkes: Frivillige til bargruppa

Oslo BDSM har som hovedfokus å drive Nonna, Oslo, kanskje Norges beste møtested for BDSM-ere.

Nonna drives av medlemmer på frivillig basis og for å kunne stelle i stand de forskjellige arrangementene er vi avhengige av at våre medlemmer stiller opp.

Vi er også avhengige av at noen stiller opp på kort varsel når det er nødvendig, som når noen blir syke og ikke kan stille opp på den vakta de skulle ha.

Får vi ikkje rekruttert nok mennesker til bargruppa må vi redusere antallet arrangementer, og slik situasjonen er nå, stå i fare for å måtte avlyse arrangementer ved sykdom i bargruppa.

Hvem søker vi etter?

Vi søker etter medlemmer som kan tenke deg å stille som inngangsvakt og/eller barvakt på kafeer og/eller fester. Vi gir full opplæring til dere som stiller opp for klubben.

Hva er fordelene med å være med i bargruppa?

  • Du blir en del av et fellesskap og bidrar til å holde dørene åpne på Nonna
  • Du får redusert medlemskapskontingenten i forhold til hvor mange vakter du tar
  • Du kommer gratis inn på festene du jobber på. Du jobber en del av kvelden og resten av tiden kan du være med som ordinær gjest.

Er gruppa fulltallig vil du bli bedt om å ta gjennomsnittlig maksimum 2 vakter pr. måned. dette legges opp sammen med bemanningsansvarlig slik at det passer inn i din timeplan.

Vi samkjører at par kan jobbe til de samme tidene hvis det er ønskelig, slik at det blir tid til lek og sosialisering. Vi ønsker både gamle og nye medlemmer velkommen til tjeneste.

Ta kontakt med bemanningsansvarlig om dette høres interessant ut og du kan tenke deg å være med i Bargruppa til Oslo BDSM: crew@oslobdsm.no