Om kapasiteten / maks deltagere på Nonna

Per i dag har vi kontraktsfestet en maks kapasitet på 80 i lokalene våre, de frivillige i bar og dørvakt inngår i dette tallet, og nå som vi har skjenkebevilling må vi også holde av noen plasser til skjenkekontrollører.

Styret ønsker å få utvidet kapasiteten nå som vi har økt arealet i lokalene, og vil gå i dialog med utleier om dette. Kapasitetsgrensen avhenger blant annet av hva vi har ventilasjonskapasitet til, brannsikkerhet og mengde folk som er akseptabelt tatt i betraktning at vi har lokaler i en boligblokk. I tillegg vil antall gjester påvirke hva vi trenger av bemanning, som igjen avhenger av hvor mange frivillige vi har som vil stille opp.

Sist, men ikke minst, vil vi forsøke å finne en passelig grense utifra hva som er behagelig for medlemmene og gjestene våre – det er ikke gitt at det å utnytte maksimal teknisk kapasitet er det beste.