Oslo BDSM Discord

English further down

Bli med Oslo BDSM på Discord!

Har du lyst til å holde kontakt med fine folk du har møtt på Nonna? Vi har opprettet en egen Discord-server til glede for våre medlemmer og andre interesserte! På vår Discord kan du stille spørsmål, dele kunnskap og tanker, følge med på arrangementer, eller bare holde kontakten digitalt med andre kinky folk.

Hva er Discord?

Discord er en app for kommunikasjon, som kan brukes fra blant annet mobil, nettbrett, PC og Mac. Serveren vår er delt opp i kanaler som dekker ulike temaer, her kan du skrive og dele video og bilder. Vi har også egne stemmekanaler for de som vil slå an en faktisk prat.

Mer informasjon

Discorden vår er under stadig utvikling, og mens noen kanaler er åpen for alle er resten «Members only». Er du medlem av Oslo BDSM, kan du få tilgang!

Som medlem vil du fremover få tilsendt en kode du kan sende til en bot som tar seg av å legge deg til i riktig gruppe. Skulle det av en eller annen grunn ikke fungere, kan du ta bilde av medlemskortet ditt og sende det på melding til enten Control-It, Kinkai90 eller Silvester på Discord for å få tilgang.

Er du frivillig på Nonna eller har andre verv kan det være flere kanaler du skal ha tilgang til, så gi beskjed.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er ment som en datingtjeneste, og vi ber om at Oslo BDSM sine leveregler blir overholdt. Discorden kan ha innhold som er NSFW (Not Safe For Work) – dette åpnes på eget ansvar.

Kom og bli med! Les og godkjenn reglene, finn frem i kanalene, og ikke nøl med å spørre om hjelp hvis du sitter fast (uhm …. i Discord, altså) …

Lenke til Discord-serveren vår

https://discord.gg/GCjACqa8YS


English

Join Oslo BDSM on Discord!

Do you want to keep in touch with all the nice people you have met at Nonna? We have created our own Discord server for our members and others who are interested. You can ask questions, share knowledge and thoughts, or just stay in the loop with other kinky people.

What is Discord?

Discord is an app for communication that can be used from mobile, tablet, PC, Mac and more. Our server is divided into channels that covers different topics, where you can share text, video and images. We also have voice channels for those who want to talk.

More information

Our Discord is constantly evolving. Some channels are open for everyone, but many are «Members only». If you are a member of Oslo BDSM, you can get access.

As a member, you will get a code you can send to a bot that takes care of placing you in the correct role so you can access member channels. If there is any trouble with the bot, you can take a picture of your membership card and send it to Control-it, KinKai90 or Silvester on Discord and we will add you.

If you are a volunteer at Nonna or have a position in Oslo BDSM, there might be other channels you should have access to as well, so send us a message.

We wish to point out that this is not meant to be a dating service, and we ask that the rules of Oslo BDSM are followed. The Discord may have NSFW-content; you open this at your own risk.

So come on, join us! Read and accept our rules, navigate between our channels, and don’t be shy to ask for help if you’re stuck (uhm … in Discord, that is) …

The link

https://discord.gg/GCjACqa8YS