Vi søker potensielle styremedlemmer!

Datoen for årsmøtet er ikke formelt spikret helt enda, men sånn det ser ut nå vil årsmøtet bli avholdt en av de tre siste søndagene i mars. Som alltid er det styrevalg og flere poster som skal velges, og vi håper derfor på å så noen frø i mellomtiden.

Vi ser etter kloke og engasjerte mennesker som ønsker å sitte sammen med oss i styret i Oslo BDSM. Styrearbeid handler ikke bare om å holde klubben i gang, men også om å videreutvikle miljøet og bygge en god kultur. Vi ser flere muligheter til å ta klubben til et nytt nivå – og håper du kan bidra til dette!

Vi er åpne for mennesker med forskjellig bakgrunn. Det viktigste er at du har kapasitet og engasjement. Vi har allerede skrevet et innlegg om å sitte i styret på hjemmesiden vår, hvor det står litt om arbeidsoppgaver, goder og annet.

Vi skal nå fokusere på noen av tingene som er aller mest relevant for neste styreperiode.

Bærekraftig drift

Vi har i dag ganske mange arrangementer hver uke. Hvis vi kun teller dette årets medlemskaféer, åpne kaféer og torsdagspuber frem til sommeren er vi allerede oppe i 44 arrangementer. I tillegg kommer fester og potensielt noen nisjearrangementer, og vi håper på å legge ut resten av disse for mars-juli om ikke så lenge.

Som dere sikkert skjønner er det mye arbeid for å få dette til å gå rundt, i tillegg kommer alt det andre som må gjøres i en klubb. Det er ikke til å stikke under en stol at det ligger enormt mye blod, svette og tårer bak det omfattende tilbudet Nonna har i dag.

En av de store tingene vi jobber med om dagen er initiativer som skal gjøre at driften vår er bærekraftig, som vil si at ingen skal trenge å jobbe helsa av seg for at vi skal kunne holde arrangementer, og at vi har bedre marginer når det kommer til kapasitet og bemanning slik at vi ikke er sårbare i f.eks. eksamensperioder, og kan generelt kan ha enda mer fokus på å videreutvikle Nonna og tilbudet.

Vi ser på andre måter å organisere frivillig arbeid på som vil gjøre at flere kan være bidragsytere som føler eierskap over Nonna og kan ta selvstendig ansvar. I tillegg prøver vi å få flere driftsrelaterte oppgaver ut av styret. Se følgende writing for mer informasjon: «Utfordringer rundt frivillighet og en mulig løsning». Denne belyser dagens situasjon og en mulig løsning i form av en egen driftsgruppe. I tillegg søker vi folk som kan hjelpe oss i mål med å gjøre driften bærekraftig, enten ved å få i gang en driftsgruppe eller andre tiltak.

Ut fra det vi skisserer over er det vi har høyest på ønskelista for neste styreperiode rett og slett flere folk som har kunnskap og evne til å organisere, koordinere, inspirere og lede. Først og fremst i forbindelse med en mulig driftsgruppe eller andre initiativer knyttet til frivillighet, med tanke på å realisere målet om bærekraftig drift.

Redd for å ta noen andre sin plass?

En ting vi har sett på tidligere årsmøter er noen som kunne tenkt seg å sitte i styret, men som har avstått fra å stille til valg fordi de føler det vil være å «stjele» en plass fra et sittende styremedlem som stiller til gjenvalg. Vi vil bare si med en gang at vi ønsker mange kandidater slik at det blir et reelt valg mellom flere kandidater.

I tillegg har vi en tanke om å danne en driftsgruppe, og vi vet flere sittende styremedlemmer kunne tenkt seg å fortsette som bidragsytere på den måten om det dukker opp andre kompetente kandidater som kan ta plassen deres i styret. Hvis du fortsatt sitter på gjerdet ang. styret, kanskje driftsgruppen er noe for deg?

Hvordan melder jeg meg som kandidat?

I utgangspunktet er det bare å møte opp på årsmøtet og si du stiller til valg. Når det er sagt er det en stor fordel å prate med valgkomitéen først, send en henvendelse til styret@oslobdsm.no og så setter vi deg gjerne i kontakt. Dette er en fordel for alle, siden du kan få mer innsikt i tilgjengelige verv og ansvarsområder ut fra dine interesser, og sittende styre har mulighet til å ta det med i betraktning for vår egen del. Et eksempel er hvis du er interessert i et spesifikt verv, og den som har det i dag gjerne stiller til valg for et annet styreverv så lenge det finnes en arvtaker til det nåværende vervet.