Oppdatering om driftsgruppen

For rundt tre uker siden annonserte vi et initiativ rundt å få i gang en driftsgruppe for å gjøre driften av klubben bærekraftig i lengden. Her kommer en liten oppdatering om nåværende status.

Så langt har to stykker med lang fartstid i miljøet og på Nonna meldt seg til oppgaven med å hjelpe oss å få i gang gruppen. Begge har eller har hatt verv, og har oversikt over hvordan ting er i klubben og flere gode idéer om hvordan ting bør være. Vi har allerede hatt vårt første møte sammen for å finne ut hvordan vi går videre herfra.

Samtidig har selve konseptet driftsgruppe vekket en god del interesse og vi har allerede fått henvendelser fra folk vi tror kan være egnede kandidater til driftsgruppen i første runde. Flere av disse er bidragsytere på ulike områder i dag og har allerede vist talent, initiativ og pålitelighet.

Mye av det vi gjør nå i starten vil ta utgangspunkt i hvilke kandidater vi har til rådighet i første omgang. Noe av det som blir å skje nå frem til årsmøtet er at vi konkretiserer rammeverket rundt driftsgruppen. Rammeverket tar blant annet for seg ulike roller/kategorier, forventninger, kommunikasjonskanaler og goder. Her har vi allerede kommet et stykke og håper på å sette i gang med de første kandidatene snart.

Driftsgruppen kommer til å bli tema på årsmøtet og målet er å ha ting klart nok til at det blir et slags startskudd (selv om noen kanskje har kommet litt i gang før). Vi kommer til å presentere det som er første utgave av rammeverket, og vi ønsker samtidig å komme i kontakt med flere som kunne vært interessert i å være med i selve gruppen.

Kort oppsummert går dette riktig vei og vi gleder oss til å se hvordan dette utvikler seg!