Alumni-ordning for tidligere medlemmer


Medlemskaféer og enkelte andre arrangementer er i utgangspunktet kun åpne for medlemmer og medlemmer av samarbeidende foreninger. Unntak kan gjøres for tidligere medlemmer som fortsatt har en viss tilknytning til klubben, hvis de oppfyller følgende kriterier:

  • Har vært fullverdig medlem tidligere, ikke bare festpass.
  • Er i dag bosatt i utlandet eller et sted i Norge uten samarbeidende forening innen rimelig nærhet.
  • Fortsatt kjenner et eller flere medlemmer å dra sammen med.

For å benytte denne ordningen, må et nåværende medlem sende søknad til styret om å få ha med seg det tidligere medlemmet på et arrangement. For medlemskaféer koster inngang 100 kr, for øvrige arrangementer er det samme pris som for de uten medlemskap i Oslo BDSM. Nåværende medlem har ansvar for det tidligere medlemmet under arrangementet.