Bli frivillig


Bli med i frivilliggjengen vår!


Oslo BDSM drives utelukkende ved hjelp av innsats fra frivillige. Vi er stolte av å ha et eget lokale sentralt på Grønland ved navn Nonna. Her arrangerer vi kaféer, fester, temakvelder (bondage, pet play, age play), spilldager, workshops, mm.

Vi prøver så godt vi kan å lage flest mulig arrangementer som interesserer våre kinkstere. For å få til et variert tilbud er vi avhengige av frivillig innsats fra medlemmene våre. Når flere bidrar blir det mindre å gjøre på hver enkelt. Og får vi ledig kapasitet, kan vi utvide tilbudet enda mer!

Les videre for oppgaver og goder til frivillige, samt andre måter å bidra på.

Oppgaver

Vi har flere oppgaver som er viktige for å kunne holde arrangementer på Nonna. Det er ingen krav til tidligere erfaring. Ta kontakt med crew@oslobdsm.no hvis du vil bidra. Vi hører gjerne fra deg!

Barvakt

Hovedoppgavene er å selge varer vi tilbyr, holde kjøkken ryddig og sørge for å hente tomflasker og brukt servise i kafeområdet. Kassaapparatet er lett å bruke, og du vil få full opplæring i starten. En vakt varer normalt 2½ time, litt lenger ved fest. Ved fest vil du få ytterligere opplæring siden vi har alkoholservering. Både barvakten og dørvakten har ansvar ved en eventuell brann, brannopplæring vil bli gitt. 

Dørvakt

Hovedoppgavene er å ta imot alle som kommer, sjekke medlemskort og registrere nye medlemskap, ta imot betalinger og reservere tider for de som ønsker å benytte seg av lekerom. Du sørger og for at det er fylt opp med papir og desinfisering på alle rom. Systemet i inngangen er lett å bruke, og vi gir all nødvendig opplæring på forhånd. Vakten varer normal 2½ time. Både barvakten og dørvakten har ansvar ved en eventuell brann, brannopplæring vil bli gitt. 

Renhold

Nonna skal vaskes etter alle arrangementer. Renholdere organiseres av en egen vaskegruppe.

Goder til frivillige

Som barvakt og dørvakt tjener du opp frivilligpenger. Disse kan du bruke på medlemskap, inngang og lignende. Jobber du vakt en dag hvor det er inngangspris, kommer du gratis inn. Vaskegruppa har egen kompensasjonsordning. For alle frivillige har vi rabattert utleie av klubben.

Og kanskje det viktigste av alt, bidrar du til at vi kan ta et livlig lokale i Oslo hvor likesinnede kan treffe andre kinkstere, sosialisere og utfolde seg. Innsatsen din er kjempeviktig for miljøet vårt! Å være frivillig er i tillegg en god måte å bli kjent med med både klubben, styret og andre frivillige.

Andre måter å bidra

Vi har flere viktige verv slik som barsjef, bemanningsansvarlig og vaskeansvarlig, som vi gjerne ønsker å fylle med medlemmer utenfor styret. Se listen nederst på styresiden.

Vi ser også etter medlemmer som vil ha ansvar for for å arrangere ulike temakvelder. Dette gjør det enklere å utvide tilbudet vårt.

Av andre ting, så ønsker vi gjerne informative innlegg til hjemmesiden for å spre informasjon og bidra til et bedre miljø. Har du IT-kompetanse, har vi flere spennende digitale prosjekter rundt betaling, påmelding, innmelding, hjemmeside, mm.

Interessert i noe av dette, eller kommet på andre forslag? Send gjerne en epost til styret@oslobdsm.no om hvordan du ønsker å bidra.