COVID-19


Denne veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 09.05.2020.

Selv om vi innfører godt smittevern og ulike tiltak på Nonna vil det alltids være en risiko for at smitte kan oppstå. Dette er ikke en fasit på eliminering, men en veiledning på forsvarlig smittevern etter beste evne.

Ansvar

Styret i Oslo BDSM, samt frivillige er ansvarlig for at drift foregår på forsvarlig måte, og at nasjonale retningslinjer blir fulgt. Styret, i samarbeid med andre frivillige i verv, er ansvarlig for at frivillige i bar- og dørgruppe er inneforstått med de nye tiltakene, samt holder seg oppdatert på endringer som forekommer i tiden fremover.

Leder, og styret, vil fortløpende vurdere om det er forsvarlig å holde dørene åpne, og hele tiden vurdere iht utviklingen av covid-19 i Norge. Dette gjelder spesielt hovedstaden. Det betyr at selv om vi har åpnet for nå kan det bli aktuelt å stenge igjen.

Om Covid-19

Mer fordypende informasjon finnes på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Coronaviruset smittes gjennom dråpesmitte, og det er ukjent hvor lenge viruset overlever på overflater. Det spres hyppigst via hosting og nysing, og lite gjennom normal tale. Det er ikke funnet grunn for smitte via mat, drikke eller vann. 

Det har kommet mer konkret informasjon ang inkubasjonstid, hvor det er bred enighet at covid-19 ikke bruker lenger enn 8-9 dager på symptomutbrudd.

Smitteforebyggende tiltak

De tre viktigste tiltakene for å begrense smitte er

 • Syke personer holder seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst 1 meters avstand og redusert kontakt mellom personer

Syke personer holder seg hjemme

Ved den minste mistanke om smitte, eller sykdom generelt bes personer å holde seg hjemme. Symptomer på covid-19 kan være vanskelig å skille fra andre sykdommer, så generell regel er å være hjemme uavhengig av hvordan syk man er. Styret og frivillige har full rett å nekte deg inngang hvis du fremkommer som syk. Dette gjelder også tidlig i et sykdomsforløp selv om du ikke føler deg “veldig syk” enda, da smitte skjer hyppigst i tidlige stadier.

Personer som kan besøke Nonna

 • Personer som ikke har symptomer på sykdom
 • Personer etter endt karantenetid

Personer som ikke kan besøke Nonna

 • Personer med luftveissymptomer, selv milde
 • Personer i karantene og isolasjon
 • Personer som har vært i utlandet de siste 10 dagene

Ved oppstått sykdom mens personen er på Nonna

Personen som blir syk skal kjappest mulig forlate lokalene og komme seg hjem. Styret eller frivillige blir kontaktet, så de får oversikt over hvor personen har befunnet seg. Områdene skal snarlig vaskes. Er personen såpass syk at det er behov for hjelp skal personen oppholde seg isolert fra andre mens man venter på noen som kan hente. Offentlig transport er ikke å anbefale. 

Ved akutt sykdom kan styret eller frivillig kontakte Oslo legevakt på 116 117. Ved mild sykdom er person selv ansvarlig for å kontakte sin fastlege.

Oslo kommune coronatelefon: 21 80 21 82
Åpningstider: hverdager 09:00 – 21:00, lør-, søn- og helligdager klokken 12:30 – 19:30

Hvis en i husstand til frivillig/styret/besøkende er syk

Hvis noen i husstanden er syk, men ikke bekreftet smittet med covid-19, er det fra myndighetenes side tillatt at personer kan leve som normalt. Vi i styret ser helst at personer er hjemme for å minske risikoen.

Hvis en i husstand til frivillig/styret/besøkende har bekreftet covid-19

Ved bekreftet smitte i husstanden får man ikke være på Nonna før etter endt karantenetid. 

God hygiene

Hånd- og hostehygiene

Dette reduserer smitte ved alle typer luftveisinfeksjoner, også covid-19. Vanlig såpe og vann er mer effektiv enn kun desinfeksjon, men desinfisering benyttes der det ikke er lett tilgang på såpe og vann. Dette skal praktiseres av alle som entrer dørene på Nonna. Håndvaskveiledere er plassert på toalettene. Det er plassert desinfisering flere steder i lokalene. 

No-touch veggdispensere har blitt plassert på følgende steder

 • Ved inngang/utgangsdør. Alle spriter hender når de kommer inn
 • Ved baren
 • På vegg mellom lekerom, sprit hender før og etter lek
 • Inn til åpen lekesone (som inntil videre benyttes som kafésone)

Etter toalettbesøk skal man benytte seg av håndvask. Det er ikke mulig å vaske hender på kjøkkenet for gjester, der har kun frivillig på vakt tilgang.

Ved hoste benytt papir som kastes i etterkant. Papir vil være lett tilgjengelig rundt om i lokalene. Sliter du med hoste fra før anbefaler vi deg å bli hjemme. 

Godt renhold

Viruset fjernes enkelt ved bruk av manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset har kapasitet til å overleve på flater fra timer til dager, så hyppig renhold blir prioritert. Det er ikke nødvendig med hyppig desinfisering, men kan fint brukes såfremt overflatene alt er rene. Ved skitne overflater vil ikke desinfeksjon fungere.

Rutiner før åpning

 • Alle kontaktflater blir vasket/spritet
  • Dørhåndtak
  • Bordflater
  • Bardisk
 • Alle dispensere sjekkes for såpe og antibac
 • Sørge for lett tilgjengelig papir
 • Toaletter og vaskeservanter vaskes

Under åpningstid

 • Frivillige vasker og spriter hender ofte under vakt
 • Kjøkken og barområdet rengjøres og sprites flere ganger
 • Toaletter og vaskeservanter blir sjekket flere ganger

Etter stenging

 • Alle kontaktflater vaskes/sprites
  • Dørhåndtak
  • Bordflater
  • Bardisk
 • Ellers normal vaskerutine utført av vaskegruppen

Smitte via bruk av felles utstyr

Det er usikkert hvor levedyktig viruset er selv om det kan overleve på flater, og hvorvidt det kan bidra til indirekte smitte. Uansett har styret i Oslo BDSM besluttet å fjerne alle leketøy for en periode. Dette på bakgrunn av en eventuell smitterisiko, samt forenkling av renhold for frivillige og vaskegruppen. Privat leketøy er tillatt.

Redusert kontakt mellom personer

Kontaktreduserende tiltak for å redusere smittespredning er et av de viktigste leddene vi må forholde oss til, sammen med god hygiene. Dette kan være vanskelig å imøtekommende på en klubb som vår, derfor er det besluttet at Nonna åpnes for å være en sosial arena i starten. Lek kan utføres på privat lekerom, mellom allerede etablerte partnere. I begynnelsen vil Nonna kun være åpent for medlemmer, med forhåndspåmelding via Google forms. Det å sette seg på going på Fetlife er ikke gyldig påmelding. Hovedgrunnen er for oversikt på forhånd av hvor mange vi blir, samt informasjon hvis smitte skulle skje. Ved siste tilfelle må vi ha kontaktinformasjon iht smittesporing.

Vi har estimert plass til mellom 40-50 stk. 50stk er maks per dags dato. 

Det er fortsatt mulig å melde seg inn i døra, dette må gis beskjed om på forhånd.

Ved ytre gang før åpning

Hold avstand når dere venter på at dørene åpner. 

Inngang/Garderobe

Det er ingen vakt i døra, det bes at medlemskort fremvises til de i bar. Ingen unødvendig opphold her.

Bar

 • Det er ikke tillatt å komme inn på kjøkken selv om du kjenner de som jobber. Kjøkkenet skal holdes fritt for ferdsel for de frivillige på vakt.
 • Ved kø hold avstand til de andre.
 • Det skal ikke settes oppvask på bardisken
 • Varer som tidligere har vært tilgjengelig på bardisken er nå satt bak, og blir gitt dere av de på vakt.

Kafésone/Åpen lekesone

Ved åpning er den åpne lekesonen omgjort til kafésone med sittegrupper. Normalt er dette et område med tett kontakt mellom personer, enten lekende eller publikum. Det samme gjelder for sitteområdene i kafésonen. For å overholde 1-meters avstand samt ha plass til medlemmer har vi valgt å innrede lokalet for sosiale treff i starten.

De frivillige i bar vil ikke komme og hente evnt oppvask, vi ber om at medlemmer selv setter oppvask på tilegnet sted. Det blir satt opp en liten stasjon i nærhet av bar.

Ved toaletter

Område ved toalettene er ikke det største, så hold avstand så godt en kan. Etter toalettbesøk skal håndvask utføres, ikke kun desinfiseringsmiddel. Ingen opphold her.

Lekerom

For en periode vil det kun være mulig å leke på lekerom. Lek bør foregå mellom allerede etablerte partnere. Booking av rom på forhånd som vanlig. Mellom bookinger trenger vi et lite vindu for å vaske. Normalt kan andre se på hvis det blir lekt med døren åpen, dette blir ikke tilfelle nå for å unngå samling i gangen.

Bakgården

Ved besøk i bakgård hold 1 meters avstand som vanlig. Ta hensyn til andre beboere i Breigata 10 som også benytter seg av bakgården. Sprit hender når du kommer inn (dispenser mellom lekerom)

Frivillige

De frivillige på jobb jobber hele kvelden, dette for å redusere trafikken på kjøkkenet. For deres hensyn og sikkerhet er man da på jobb og ikke sosial med andre. Oppvask hentes på tilegnet sted. 

Risikoutsatte grupper

De i risikoutsatte grupper må selv bestemme hvorvidt det er forsvarlig å besøke oss. Vi i Oslo BDSM tar ikke ansvar for eventuell sykdom.