FetLife-synkronisering


Vi ønsker at både hjemmesiden og FetLife skal inneholde oppdatert og riktig informasjon. Styret er veldig aktive brukere av FetLife, derfor har vi laget et system som jevnlig henter arrangementer fra FetLife-profilen vår, og legger de ut i Oslo BDSM sin kalender og hjemmeside.

Synkronisering skjer typisk en gang i timen for arrangementer som det er under en måned til, resten synkroniseres en gang om dagen. Vi gjør dette for at frivillig innsats kan gå til andre oppgaver, og også for å ta bort feilkilder på grunn av manuell oppdatering.