Fotoregler


Hovedregelen er at det er forbudt å fotografere eller på andre måter gjøre opptak på Nonna. Styret kan gi dispensasjon ved enkeltanledninger. Det er også noen unntak fra forbudet og regler for disse, beskrevet under.

Privat lekerom

Det gis lov til å fotografere personer som samtykker til det på private lekerom. Døren til lekerommet SKAL være lukket før det tas bilder. Vi tillater ikke video, da samtaler fra personer utenfor som ikke samtykker kan bli med ved uhell.

Hvis du ønsker å dele bilder på Fetlife eller andre sosiale medier, skal det legges ved følgende tekst: Tatt med tillatelse fra Oslo BDSM 

Oslo BDSM forbeholder seg retten til å be personer ta ned bilder av motiver som bryter med Nonnas reglement eller skader Nonnas omdømme. Brudd på reglene kan også føre til disiplinære reaksjoner.

Privat utleie

Ved utleie av lokalet gis det lov å fotografere og ta opptak av personer som samtykker til det i lokalet generelt.

Hvis du ønsker å dele bilder eller opptak på Fetlife eller andre sosiale medier, skal det legges ved følgende tekst: Tatt med tillatelse fra Oslo BDSM

Oslo BDSM forbeholder seg retten til å be personer ta ned bilder eller opptak av motiver som bryter med Nonnas reglement eller skader Nonnas omdømme. Brudd på reglene kan også føre til disiplinære reaksjoner.