Fotoregler


Hovedregelen er at det er forbudt å fotografere eller på andre måter gjøre opptak på Nonna. Styret kan gi dispensasjon ved enkeltanledninger. Det er også noen unntak fra forbudet og regler for disse, beskrevet under.

Privat lekerom
Det gis lov til å ta bilder (IKKE video) av personer som samtykker til det på lukket private lekerom. Døren til lekerommet SKAL være lukket før det tas bilder. Vi tillater IKKE videoopptak, da samtaler eller lyder fra personer utenfor som ikke samtykker kan bli med ved uhell.

Privat utleie
Ved utleie av lokalet gis det lov å fotografere og ta opptak av personer som samtykker til det i lokalet generelt.

Deling

Du må ha samtykke fra de som er med på bildene eller opptakene for å kunne dele innholdet videre til andre.

Hvis du ønsker å dele bilder eller opptak på FetLife eller andre sosiale medier (profil, story, e.l.), eller publisere på nett, skal det legges ved én av disse tekstene eller tilsvarende:

  • Tatt med tillatelse fra Oslo BDSM
  • Taken with permission from Oslo BDSM

Med «tilsvarende» mener vi små tilpasninger for at teksten skal passe bedre inn med din egen tekst, f.eks. «Bilde tatt av <navn på fotograf>, med tillatelse fra Oslo BDSM».

Oslo BDSM forbeholder seg retten til å be personer ta ned bilder eller opptak av motiver som bryter med Nonnas reglement eller skader Nonnas omdømme. Brudd på reglene kan også føre til disiplinære reaksjoner.