Hygieneregler


Nonna er et herlig sted hvor det kan bli mye nær og intim kontakt mellom mennesker. Det vil da være naturlig og viktig med fokus på renslighet og hygiene for å holde alle sammen friske og komfortable. Følgende retningslinjer tar sikte på å ivareta nettopp dette, samtidig som de gir mye rom for fri utfoldelse på en ansvarlig måte.

Retningslinjer

  • Vi forventer at deltakerne våre ivaretar god personlig hygiene.
  • Hvis du bruker slagredskaper som tilhører Nonna, skal de sprites, tørkes av og legges tilbake etter bruk.
  • Møbler som brukes til lek skal også sprites og tørkes av etterpå.
  • Det er tillatt å sitte naken på stoler, sofa eller gulvet uten håndkle, men sitteplassen skal sprites og tørkes over når du forlater plassen.
  • Blir det igjen kroppsvæsker på noe, selv om du har på deg klær, sprit og tørk etter deg.
  • Unngå lek eller aktivitet som kan føre til søl på steder eller tekstiler det er vanskelig å rengjøre skikkelig.
  • Når du leker i de offentlige områdene som også er ment for sosialisering, er det viktig å passe på at ingen som ikke samtykker til det blir utsatt for sprut eller søl.
  • Ved bruk av bleier på Nonna skal bleiene håndteres av brukeren/handleren og tas med hjem, og hygiene må ivaretas for eksempel med egnede poser som skal brukes for avfallshåndtering. Eventuelle bleieskift skal utføres på baderommet med dusj.

Sex og seksuell lek

Seksuelle aktiviteter må også følge retningslinjene nevnt over og det er derfor lurt å tenke over stedet hvor leken skal finne sted. For å nevne et konkret eksempel så vil det å bruke en vibrator på noen ved Andreaskorset i lekesonen gå helt fint, fordi det er enkelt å rengjøre både korset og gulvet rundt. Det vil derimot ikke være greit å gjøre samme handling i sofaen i kafésonen, da søl kan renne ned i sprekkene i sofaen, treffe tekstiler eller andre områder i nærheten eller under sofaen som er vanskelig eller umulig å vaske opp.