Leveregler


Sist endret: 27..03.2024. Se også: Lek på Nonna, fotoregler og hygieneregler.

Atferd og samhandling

 1. Samtykke skal være entusiastisk, eksplisitt og kan trekkes tilbake når som helst av hvilken som helst grunn.  
 1. Nye besøkende og uerfarne skal vises særskilt hensyn. Gi hverandre tid til å bli husvarm før man starter noe.
 1. Respekter et nei! Alle har rett til å si nei til noe de ikke vil være med på, enten det er lek eller noe annet. 
 1. Det er lov å spørre om alt på samme måten som det er lov å la være å svare på uønskede spørsmål.
 1. På Nonna er det stor takhøyde og toleranse for all slags kink. Din kink er ikke min kink og det er helt greit. Vær obs på at lokalet ikke er egnet for å utøve all slags kink. 
 1. Respekter sonene i lokalet, for eksempel ved å passe på stemmebruk i lekeområdene. Se skilting.

Lek

 1. På Nonna har vi kodeord som er ufravikelige og kan brukes ubegrenset:
  • Gult/rosa: Dette betyr pause til bruker av kodeordet ønsker å gjenoppta lek.
  • Rødt: Dette betyr full stans av lek uten unntak.
 • Andre i lokalet er pliktige til å gripe inn dersom kodeord ikke respekteres.
 1. Det er klokt å kommunisere før, underveis og etter lek. 
 1. Lek kan utløse sterke følelser i etterkant, og kan trenge oppfølging utenfor Nonna også.
 1. Hvis du har lekt med noen og de føler de har opplevd noe negativt under leken, er det viktig å møte dem på disse følelsene. Finn ut sammen hvordan dette kunne vært unngått og kan unngås i fremtiden.
 1. Man involverer seg ikke i eller avbryter andres lek. Ved bekymringer, ta det opp med styret/frivillige først. Har du spørsmål eller ønsker, kan dette kommuniseres etter lek, men respekterer behovet for aftercare også.
 1. Lek som innebærer penetrering av hud, avføring, wetsex eller ild er ikke tillatt i Oslo BDSMs lokaler.
 1. Rydd opp etter dere. Sprit utstyr og møbler etter bruk, rydd på plass redskaper, og forlat området slik du selv ønsker å finne det når du kommer neste gang.
 1. Lek innebærer risiko. Derfor oppfordres alle involverte parter til å lese seg opp og forstå risikoen før de leker.

Generelt

 1. Alle deltakere på Oslo BDSMs arrangementer skal følge norsk lov.
 1. Opplever du noe negativt/ubehagelig på ett arrangement i regi av Oslo BDSM, ønsker klubben at du tar kontakt med personalet snarest. Negative ting løses som regel best når alle involverte er til stede.
 1. Utøvelse av BDSM krever at man er samtykkekompetent og tilregnelig. Ingen deltakere hos oss skal være utrygge eller utsettes for risiko på grunn av alkohol eller andre substanser.
 1. Utvis måtehold med alkohol. Man mister lett dømmekraften når man har drukket og kroppen respondere ikke like bra i beruset tilstand. For å unngå skader og dårlige valg anbefaler vi derfor at alkohol nytes etter lek.
 1. Outing er ikke tillatt. Spør før du deler noe om noen.
 1. Vis diskresjon! Ikke alle ønsker å dele personlig anliggende.
 1. I lokalet er det forbudt å fotografere eller på andre måter gjøre opptak. Noen unntak er beskrevet i fotoreglene.
 1. Begrens bruk av mobiltelefon, pass på at ingen tror du fotograferer eller gjør opptak.
 1. Ved ankomst på Nonna, skal alle medlemmer, fremvise medlemsbevis uoppfordret til dør eller bar.
 1. Regelbrudd kan medføre bortvisning eller andre disiplinære reaksjoner.

Vis ansvar, bruk kondom!
Fokuser på tillit, respekt, trygg SM og trygg sex.