Leveregler


Se også: Lek på Nonna og fotoregler.

 1. Vis medlemskort uoppfordret ved ankomst, enten i døren eller i baren. Dette gjelder alle: Medlemmer i Oslo BDSM og medlemmer av samarbeidende foreninger.
 2. Når det kommer nye medlemmer: Gi hverandre en sjanse til å bli husvarm, snakk mye sammen og bli fortrolig med hverandres grenser før du kaster deg i gang med SM-aktivitet med en ny partner
 3. Det er lov å spørre om alt på samme måten som det er lov å la være å svare på uønskede spørsmål.
 4. Respekter et nei! Alle har rett til å si nei til noe de ikke vil være med på.
 5. Respekter andres aktivitet. Ønsker du å delta så gjøres dette ved komunikasjon og ikke ved handling. Respekter svaret du får.
 6. Om du utøver BDSM i våre lokaler, husk kodeordene:
  • Gult/Rosa: Stopp det dere holder på med og få i gang en dialog. Ta en pause, gjør eventuelle justeringer før aktiviteten eventuelt fortsette.
  • Rødt: Stopp all aktivitet. Sett dere ned og snakk om hva som var feil og bidra til å skilles som gode venner likevel.
  • Andre i lokalet er pliktig til å gripe inn dersom kodeord ikke respekteres.
 7. Lek der penetrering av huden er formålet til leken, er forbudt på Nonna.
 8. Det er ikke tillatt med fireplay på Nonna. Lokalet er ikke egnet til dette og det kan være til sjenanse for andre gjester, lukt, røyk, fare for brannalarm.
 9. Opplever du noe negativt/ubehagelig på et arrangement i regi av Oslo BDSM: ta det opp med vakt eller den som er på jobb. Negative ting løses som regel best når alle involverte er til stede.
 10. Rydd opp etter dere, heng på plass utstyr, og forlat området slik du selv ønsker å finne det når du kommer neste gang
 11. Man mister lett dømmekraften når man har drukket. Om du skal utøve noen form for SM-aktivitet, er det en stor fordel om du ikke er for beruset
 12. All bruk av narkotika er forbudt i Oslo BDSMs lokaler.
 13. Vis diskresjon! Bruk fornavn eller aliasnavn. Diskresjon er et spørsmål om konsentrasjon.
 14. Det er ikke tillatt å fotografere eller på andre måter gjøre opptak i lokalene. Styret kan gi dispensasjon ved enkeltanledninger. Vi har noen unntak fra forbudet, beskrevet i fotoreglene.
 15. Regelbrudd kan medføre bortvisning eller andre disiplinære reaksjoner.

Vis ansvar, bruk kondom!
Fokuser på tillit, respekt, trygg SM og trygg sex.