Om Oslo BDSM


Oslo BDSM er blant landets aller største BDSM-klubber, med over 300 medlemmer. Klubben er åpen for alle med interesse for BDSM/fetisj, uansett kjønn og legning.

Oslo BDSM har egne lokaler på Grønland, som populært kalles «Nonna» fordi klubben en gang i tiden holdt til i et nonnekloster. På Nonna skjer det mange ulike aktiviteter slik som kafékvelder, fester, temakvelder og foredrag.

Arrangementer, informasjon og oppdateringer legges ut på denne hjemmesiden og på profilen vår på FetLife.

Litt historie

SMil Norge vedtok i 2003 å gå over til en ny organisasjonsmodell med en landsdekkende hovedorganisasjon og tilhørende lokallag under seg. I juni samme år avholdt SMil Oslo sitt første årsmøte. Den 28. februar 2009 vedtok SMil Oslo sitt årsmøte å skifte navn til Oslo BDSM. På SMil Oslo sin generalforsamling i april 2011 ble det bestemt at SMil Norge skal være en forening uten lokallag, og Oslo BDSM har etter det fortsatt som en selvstendig klubb.

Etter omorganiseringen opprettet Oslo BDSM og SMil Norge en samarbeidsavtale, som gjør at medlemmer av én klubb/forening kan besøke den andres, så fremt det ikke er et rent medlemsarrangement. I tillegg foregår det ulike andre samarbeid og initiativer, blant annet i forbindelse med Pride-feiring og IT-løsninger.