Ønsker du å sitte i styret?


Vi ser etter kloke og engasjerte mennesker som ønsker å sitte sammen med oss i styret i Oslo BDSM. Styrearbeid handler ikke bare om å holde klubben i gang, men også om å videreutvikle miljøet og bygge en god kultur. Vi ser flere muligheter til å ta klubben til et nytt nivå – og håper du kan bidra til dette!

Vi er åpne for mennesker med forskjellig bakgrunn. Det viktigste er at du har kapasitet og engasjement.

Hvordan kan du bidra?

Det er mulig å bidra på mange ulike områder når det gjelder drift av klubben. Ansvar for fester og arrangementer, holde annonseringer på kaféer, legge ut informasjon på hjemmesiden og FetLife-profilen, organisere oppussing av lokalet, samt mye mer. Vi ser etter styremedlemmer som gjerne også ønsker å bidra på andre områder, gjennom å spre kunnskap om BDSM, hjelpe nye inn i miljøet, skrive informative innlegg som kan bidra til et bedre miljø, og gjøre oss mer synlige. Her er det mye rom for å være kreativ!

En ting vi har veldig høyt på ønskelista vår fremover, er mer IT-kompetanse. Denne hjemmesiden er et av prosjektene, og vi vil gjerne ha fler til å drifte den. I tillegg har vi forbedring av betaling, påmelding og innmelding. Dette vil gå raskere og bli bedre jo flere med IT-kompetanse som bidrar. Det er store muligheter for å effektivisere mange av prosessene våre slik at det både blir enklere for medlemmene våre, og vi får mer utbytte av den frivillige innsatsen!

Styremøter

Styret møtes som regel én gang i måneden. På dette møtet tar vi opp nye saker, og følger opp de sakene som er under utvikling. Praksisen de siste årene er at varamedlemmer inkluderes på lik linje med styremedlemmer, og plukker av de samme oppgavene.

Fordeler

  • Du blir godt kjent med mange i styret.
  • Gratis lån av Nonna når det ellers er ledig.
  • Ett års gratis medlemskap, som tjenes opp etter ett år i styret.
  • Gratis inngang (eventuelt rabattert, i tilfelle workshops e.l. hvor klubben har kostnad pr. deltaker).

Interessert?

Hvis dette virker interessant for deg, hører vi gjerne fra deg. Snakk med noen i styret eller send mail til styret@oslobdsm.no for å bli satt i kontakt med nåværende valgkomité. Styremedlemmer velges av årsmøtet, men vi ønsker å komme i kontakt så tidlig som mulig. Ikke bare for å ha oversikt over potensielle kandidater i god tid, men kanskje det er ting du brenner for og kan bidra med allerede i dag uten å være styremedlem!