Personvernerklæring


 1. Styret i Oslo BDSM er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger samlet inn til klubbens medlemsregister. Kartotekfører har det daglige ansvaret for oppfølging av medlemsregisteret.  
 2. Alle verv som på et eller annet tidspunkt har tilgang til personopplysninger om medlemmer og gjester på klubbens arrangementer skal skrive under på taushetserklæring.
 3. Formålet med å samle inn personopplysninger er å holde oversikt over gyldige medlemskap i Oslo BDSM.
 4. Grunnlaget for å samle inn personopplysningene er Oslo BDSM sine vedtekter.
 5. Oslo BDSM samler inn navn, fødselsdato og kontaktinformasjon på medlemmer til medlemsregisteret. Ved bruk av opplysninger fra medlemsregisteret anonymiseres medlemmet ved at det brukes alias eller nick. Ved arrangementer med påmelding samler Oslo BDSM inn navn på gjester og nick på deltagende medlemmer.
 6. Opplysningene hentes direkte fra medlemmet eller gjesten.
 7. I henhold til vedtektene til Oslo BDSM er det obligatorisk å gi fra seg disse opplysningene ved innmelding i klubben eller ved påmelding til klubbens lukkede arrangementer. Lukket i den forstand at det er påmelding til det aktuelle arrangement
 8. Opplysningene utleveres ikke til tredjepart og skal kun brukes i forbindelse med drift av klubben. I forbindelse med samarbeid med andre BDSM og/eller fetisj foreninger i Norge kan Oslo BDSM bekrefte om et medlem har gyldig medlemskap.
 9. Opplysningene arkiveres i et medlemsregister lagret lokalt som kun kartotekfører har innsyn i. Kartotekfører vedlikeholder medlemsregisteret etter direkte dialog med medlemmet som har oppgitt opplysningene.
 10. Medlemsregisteret er underlagt Norsk lov og Oslo BDSM sine vedtekter. Et medlem har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger Oslo BDSM har lagret om seg, samt få rettet opp feilaktige opplysninger.
 11. Opplysningene sikres ved å lagre disse lokalt på en PC kun kartotekfører har tilgang til. Skjema brukt til å samle inn opplysningene slettes når data er registrert i medlemsregisteret. Lister over deltakere på arrangementer makuleres etter arrangementet disse har vært brukt på. I henhold til punkt 2 i personvernerklæring skal alle verv i foreningen signere taushetserklæring.
 12. For informasjon angående opplysninger Oslo BDSM har lagret brukes e-post adresse: medlem@oslobdsm.no.