Samarbeidsavtaler


Oslo BDSM har samarbeidsavtale med flere BDSM- og fetisjforeninger i Norge, i tillegg til en i Danmark.

Samarbeidsavtale gjør at våre medlemmer kan besøke dem, og de kan besøke oss, på arrangementer som ikke er rene medlemsarrangementer.

Foreninger

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen regulerer hvilke rettigheter og krav det er for den enkelte som ønsker å delta på samarbeidende forenings arrangement. Malen til avtaleteksten som Oslo BDSM bruker er som følger:

Medlemmene i klubbene må ha medlemskort som viser hvilken periode dette er gyldig for.
Avtalen er gyldig til en av partene sier den opp. Det trengs ingen redegjørelse for oppsigelse av avtalen.
Medlemmer i Oslo BDSM kan delta på xxx sine arrangementer og betaler da gjestepris.
Medlemmer i xxx kan delta på Oslo BDSM sine arrangementer og betaler da gjestepris.
Unntatt fra dette er arrangementer som kun er for klubbens egne medlemmer.
På arrangementer er det alltid arrangørens regelverk og vedtekter som gjelder.
Styrene har mulighet for å utveksle generell informasjon om besøkende ved behov.
Besøkende medlemmer må fremvise gyldig medlemskort ved ankomst arrangement og oppgi dette ved påmelding.
Arrangøren kan nekte enkeltmedlemmer adgang hvis nødvendig.