Salgsvilkår


1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

2. Partene

Selger: Oslo BDSM
Foretaksnavn: OSB03
Kontaktadresse: Breigata 10, 0187 Oslo
E-post: styret@oslobdsm.no
Organisasjonsnummer: 995 700 581

Kjøper er den som foretar bestillingen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for medlemskap og billetter er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Selger kan fritt heve avtalen hvis kjøper ikke tilfredsstiller krav til medlemskap eller deltakelse på arrangement ved bestillingstidspunktet. Dette kan for eksempel være på grunn av (men ikke begrenset til) for lav alder, eller eksklusjon fra OSB03 eller samarbeidende foreninger. Heves avtalen i et slikt tilfelle vil kjøper få refundert hele kjøpesummen.

Ved kjøp av billetter til medlemspris eller til medlemsarrangementer er avtalen kun bindende når kjøperen har gyldig betalt kontingent for den datoen arrangementet avholdes. Ved manglende kontingent kan selger fritt heve avtalen.

5. Betalingen

Betaling foretas umiddelbart med Vipps, med mulighet for å benytte betalingskort. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.

6. Levering

Medlemskap: Levering har skjedd når kjøperen har mottatt bekreftelse på registrert medlemskap pr. e-post.

Billetter til arrangementer: Levering har skjedd når kjøperen har mottatt bekreftelse pr. e-post.

7. Oppsigelse og angrerett

For å avslutte medlemskapet er det tilstrekkelig å la være å betale medlemskontingenten. For umiddelbar utmelding og sletting fra medlemsregistre, må kjøper ta kontakt med medlem@oslobdsm.no.

Kjøp av medlemskap og billetter er unntatt angreretten. Hvis ikke noe annet er spesifisert ved bestilling av billett, kan den avbestilles for full refusjon inntil 24 timer før arrangementets start.

8. Endringer og mangler 

Ved kjøp skal bekreftelse bli sendt på e-post innen 24 timer. Hvis kjøper ikke har mottatt bekreftelse, må det gis beskjed til styret@oslobdsm.no innen rimelig tid. 

Selger forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte arrangementer. Ved avlyst arrangement refunderes billettene. Flyttes arrangementet kan det avbestilles for full refusjon i henhold til arrangementets avbestillingsfrist.

9. Reklamasjon

Ved reklamasjon sendes det en beskjed pr. e-post til styret@oslobdsm.no. Hvis mangelen eller feilen ikke er uvesentlig kan det gis prisavslag. Hvis mangelen eller feilen vedvarer, kan kjøper opphevet kjøpet fullstendig. 

Fristen for reklamasjon er tre uker etter mangelen eller feilen er oppdaget. 

10. Avtalebrudd

Ved innmelding og deltakelse på arrangement forplikter kjøper seg til å følge selger sine vedtekter og leveregler. Ved brudd på disse har selger full rett til å gi disiplinære forføyninger. Ved eksklusjon har kjøper ikke krav på tilbakebetaling av medlemskap eller billetter.

11. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid ved å sende e-post til styret@oslobdsm.no. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500  eller forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.