Festleie


Oslo BDSM sitt klubblokale, Nonna, er tilgjengelig for utleie til medlemmer. Lokalene ligger i Breigata 10 og har et godt utvalg fasiliteter for mange forskjellige BDSM-aktiviteter. Vi har to lekerom, en oppdelt lekesone, bur, fester i taket, BDSM-møbler og masse annet gøy å utfolde seg med.

Dette er et spennende lokale med mulighet for lek til jubileum, bursdag eller andre festligheter.

Ta kontakt med utleie@oslobdsm.no for å avtale utleie.

Priser for Festleie

Prisliste FESTLEIE 10-19 gjester
– Leie av lokalet 7 timer 
– Bemanning dør x 1 
– Bemanning Bar m/skjenkeprøve x 1
– Bemanning Bar vanlig x1
– Vasking av lokalet etter fest  – fastpris
Total pris: NOK 8450
Depositum: NOK 4000
Prisliste FESTLEIE 20-49 gjester
– Leie av lokalet 7 timer 
– Bemanning dør x 1
– Bemanning Bar m/skjenkeprøve x 1
– Bemanning Bar vanlig x1
– Bemanning ordensvakt  x 2 
– Vasking av lokalet etter fest  – fastpris
Total pris: NOK 13600
Depositum: NOK 6000
Prisliste FESTLEIE 50-84 gjester
Leie av lokalet 7 timer 
– Bemanning dør x 2
– Bemanning Bar m/skjenkeprøve x 1
– Bemanning Bar vanlig x 2
– Bemanning ordensvakt  x 2 
– Vasking av lokalet etter fest  – fastpris
Total pris: NOK 16500
Depositum: NOK 8000
Leiekontrakt signeres elektroniskLeiekontrakt oversendes på epost
LeieprisBåde leie, depositum og betaling til frivillige skal være gjort senest 14 dager før leie tidspunktet.
AvbestillingVed avbestilling innen 14 dager før refunderes alt, ved avbestilling mellom 13 og 7 dager før refunderes hele depositumet og halvparten av leie.
Ved avbestilling mindre enn 7 dager før leien tilbakebetales kun depositumet.
Erstatning ved evt. skade i lokaletDen som leier er erstatningspliktig hvis noe skades eller går i stykker under leie
Depositum Depositumet blir tilbakebetalt etter festen når lokalet er kontrollert, og det vil bli trukket penger til innkjøp/reparasjoner dersom noe har blitt ødelagt i lokalet. Leietaker er erstatningsansvarlig for alle ødeleggelser, også utover depositumet dersom det ikke er tilstrekkelig.
Krav for leietakerMan må ha vært medlem av klubben i minst 3 måneder. (Styret kan godkjenne avvik ved skriftlig forespørsel). Man må ha deltatt på intro minst en gang. Man må ikke være utestengt fra klubben
Ansvar og reglerDen som leier er ansvarlig for å informere gjestene sine på forhånd om hvilke regler som gjelder på Nonna. Leietager er ansvarlig for at disse reglene følges. Ved brudd på dette kan ansvarlig fra styret avbryte festen dersom denne vurderer overtredelsen som stor nok.
Leietager er ansvarlig for at personer som er utestengt fra Klubben ikke får tilgang via festleie. Ved brudd på denne regelen vil depositum ikke betales tilbake og man vil utestenges fra å leie igjen.

Festleie kan ikke benyttes til kommersielle arrangementer /arrangementer som markedsføres åpent, f.eks. på Fetlife, men er ment for lukkede arrangementer for venner av leier. Det er ikke anledning til å selge billetter el…, men det er anledning for deltakerne til å dele på utgiftene så lenge leietaker ikke går med noen form for overskudd. Utleieansvarlig i styret kan kansellere leiekontrakten dersom denne vurderer det som at denne regelen brytes
Tilgang til lokaletLeietaker tildeles tidsbegrenset elektronisk nøkkel (Nuki) for å kunne låse seg inn for ev. pynting og vasking. Det kan etter avtale gis adgang til pynting og vask utenom leietiden. Åpningstid er 18:00-01:00. Baren tar siste bestilling 00:30. Alle gjester må være ute til 01:00 (dette skyldes skjenkereglene). Det kan avtales tidligere oppstart, men leien er uansett max 7 timer åpent for gjester.
BemanningVed festutleie kreves det bemanning som dekkes av leietaker: Nonna vil bemanne bar, dør/inngang og ordensvakt, og pga skjenkebevilling kreves minst en person med skjenkeprøven. Leietaker betaler direkte til de frivillige i henhold til priser i tabell over. 
Tilgang bar og kjøkkenNonna vil bemanne bar og kjøkken
Før man forlater lokaletNonnas bemanning vil sørge for å rydde, lukke og låse lokalet. Ekstra pynting og ommøblering utøver de vi vanligvis har skal fikses av leietaker.
AldersgrenseLegitimasjon skal sjekkes og vesker kan bli kontrollert av dørvaktene, slik at ingen medbringer alkohol inn i lokalet. Det vil være 20 års grense dersom det skal være salg av sprit. Det vil være 18 års grense dersom det kun selges vin/øl/cider. Dette avtales i leiekontrakten.
MedbraktMedbrakt alkohol er aldri tillatt i Nonnas lokaler. Ved brudd på dette så vil depositum ikke tilbakebetales, og man vil ikke kunne leie igjen. Festen vil også kunne avbrytes ved grove overtredelser. I grove tilfeller kan dette føre til utestengelse fra klubben.